Okrogla miza: Ali Dobrepolje potrebuje nov pokriti športno objekt?

04th Apr 2015 Novice

V četrtek, 19. 9. 2014, je vodstvo Zveze športnih organizacij Dobrepolje pripravilo v dvorani Jakličevega doma okroglo mizo na temo problematike športne dvorane v naši dolini. Že več let športni zanesenjaki na vseh možnih mestih izpostavljamo problem, na katerega naletimo vedno, ko razmišljamo o koraku naprej na področju športa. Dejstvo je namreč, da obstoječa šolska telovadnica po 35 letih nikakor ne omogoča dveh nujno potrebnih korakov – razvijanja tekmovalnega športa in širjenja nabora športne ponudbe v občini. Slišali smo že veliko obljub, videli celo maketo in načrte za sodobno športno dvorano, vendar je vse ostalo le na papirju, s tem pa si v dani situaciji nihče od nas ne more nič pomagati.

Okroglo mizo smo postavili v predvolilni čas, saj je bil eden glavnih namenov usmerjen v prihodnost – želeli smo odgovor na vprašanje, kdaj lahko pričakujemo nov pokriti športni objekt. Na podlagi tega je možno delati načrte in strategijo športa v dolini za neko srednjeročno obdobje, ne le za tekoče leto. Na začetku je predsednik ZŠO, Jure Žnidaršič, na kratko predstavil sedanjo situacijo in težave ter se dotaknil tudi pregleda stanja v sosednjih občinah, ki so v zadnjih letih storile ustrezen korak naprej in postavile nove dvorane.

Sledil je eden vrhuncev večera, ko je predstavnik podjetja Duol inženiring predstavil projekt enostavnega objekta (v nadaljevanju bom uporabljal izraz »objekt«, saj ga različni ljudje različno imenujejo – športna dvorana, pokrito športno igrišče …), ki je za našo občino finančno privlačen in izvedljiv, po drugi strani pa tudi primeren za rekreativno in tekmovalno ukvarjanje s športom. Poiskati bo namreč potrebno rešitev, ki ne bo samo všečna (kot npr. dvorana iz natečaja za celovito rešitev šolskega centra), ampak jo bo mogoče iz papirja spraviti v stene in streho.

Po predstavitvi je moderator Grega Javornik za okroglo mizo posedel akterje, ki imajo večji ali manjši vpliv na kreiranje športne politike. V razpravi so mnenja soočili vsi štirje kandidati za župana, predsedniki ŠD Dobrepolje, ŠD Kompolje, FK Dobrepolje, Nogometne zveze Slovenije, ZŠO Dobrepolje in ravnatelj OŠ Dobrepolje. Mnenje glede potrebe po novem pokritem športnem objektu je bilo enotno – res potrebujemo novo športno pridobitev. In le nekaj manj enotnosti je bilo pri opredeljevanju do predstavljenega objekta. Športni delavci so izrazili željo, da se do objekta pride čim prej, kandidati za župana pa so ob tem izrazili tudi nekatere pomisleke in možne težave. Najbolj pogosto je bil to vrtec, ki je pri vseh kandidatih prva prioriteta novega mandata. Za njegovo gradnjo bo po vsej verjetnosti potrebno zadolževanje, kar pa lahko oddalji gradnjo športnega objekta. Po nekaj krogih razprave bi lahko mnenje vseh štirih kandidatov strnil na naslednji način: potrebno je najprej ugotoviti, ali je objekt možno postaviti v neposredni bližini šole, razdelati finančno konstrukcijo vrtca in športnega objekta, poiskati najugodnejše financiranje (zadolžitev) in oba objekta postaviti. Vse to naj bi trajalo nekje dve leti. Glede na to, da je okrogla miza posneta, si bralci lahko natančnejše informacije ogledajo na spletni strani www.zelnik. net.

Sledila so še mnenja, vprašanja in polemike ostalih obiskovalcev okrogle mize. Večina mnenj je šlo v smeri kritike vodstva občine, ki predolgo ni uspelo napraviti konkretnega koraka naprej, ne pri gradnji vrtca ne pri načrtovanju novega športnega objekta.

Za pomiritev nekoliko razgretih strasti smo se po zaključku okrogle mize premaknili v prostore društva upokojencev na skromno pogostitev in na neformalne pogovore o problematiki. Med organizatorji okrogle mize je po eni strani zavel optimizem, po drugi pa nismo mogli mimo skepse, saj je bilo že večkrat kaj obljubljeno pred volitvami, po volitvah pa so se stvari nerešljivo zakomplicirale. Lahko pa smo ponosni na to, da smo razburkali dobrepoljsko športno in politično javnost. Menimo, da je potrebno organizirati take in podobne dogodke, kjer lahko vsi zainteresirani povedo svoje mnenje in dobijo odgovore na svoja vprašanja. Kot aktivni občani in državljani lahko pomagamo tistim, ki nas vodijo, da bodo to počeli bolje, predvsem hitreje in bolj učinkovito.

Ob koncu se želimo v imenu organizatorja okrogle mize zahvaliti ekipi Soundlight-a in Zelnika za tehnično izvedbo ter Cvetličarni Lilija za cvetlični aranžma.