Športno društvo Predstruge

Kratka predstavitev

Športno društvo Predstruge je bilo ustanovljeno leta 2005, z namenom izvajanja, vzpodbujanja, organiziranja, uvajanja in vodenja članov v sodobne oblike športne rekreacije z namenom varovanja njihovega zdravja in vitalnosti, razvijanja ustvarjalnosti in osebnega zadovoljstva.

Društvo prireja športno rekreacijska tekmovanja, organizira in vodi posebno tekmovalno vadbo, treninge in tekmovanja za člane, ki kažejo zanimanje in sposobnosti za posebno vadbo.

Članom omogoča, da vodijo društveno politiko, skrbi za izbiro in izobraževanje amaterskih strokovnih kadrov, zagotavlja zdravstvene in higienske razmere pri vadbi in tekmovanjih, kot dober gospodar vzdržuje društvene nepremičnine, skrbi za kulturno zabavo in družabno življenje članov.

Kontakt

Aleš Tegel (predsednik)
E: tegel.ales@gmail.com
M: 041 765 144

Matej Samec (tajnik)
E: samec.matej@hotmail.com
M: 031 862 808

Predsedstvo društva

Člani predsedstva:
Aleš Tegel, Matej Samec, Bojan Marolt, Gregor Mlakar in Matevž Nose

Člani nadzornega odbora:
Jožica Martina Gačnik, Tomaž Novak, Klemen Krašovec

Člani disciplinske komisije:
Mikljič Matej, Ljubič Sandi Gačnik Janez