Preklic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

01st Jun 2020 Novice

Na podlagi Odloka o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), Uradni listu RS, št. 68/2020 , izdajam naslednje

OBVESTILO

I.

Vlada je z 31. majem preklicala epidemijo v Odloku o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), Uradni list RS, št. 68/2020.

Trenutna epidemiološka situacija omogoča sproščanje ukrepov, ki so bili nujni zaradi zajezitve in obvladovanja koronavirusa, ne pa še njihove odprave v celoti.

II.

Z dnem objave tega obvestila preneha veljati Odredba župana z dne 13. 3. 2020 in Obvestilo župana z dne 30. 3. 2020 s številko 849-0001/2020.

III.

Obvestilo velja z dnem 1. 6. 2020 do preklica.

Župan

Občine Dobrepolje

Igor Ahačevčič

Preklic epedimije